Varför Heal Wheel

Heal Wheel massage maskin -Bindvävsmassage, lymfmassage

Heal Wheel består av roterande trärullar som drivs med hjälp av en kraftfull maskin. Du kan tänka det som en gigantisk maskinell foam roller.

Genom att förflytta kroppen i olika förutbestämda positioner som följer lymfans naturliga flöde, ger du kroppen en naturlig och djupgående helkroppsmassage samtidigt som det lymfatiska systemet och blodcirkulationen i kroppen stimuleras. Behandlingen tar 45-60 minuter.

Undertrycket som bildas med hjälp av kraften från rotationen i trärullarna drar till sig vätskor i kroppen, vilket innebär att tillströmningen av blodet ökar. När tillströmningen av blodet förbättras ökar samtidigt kroppens förutsättningar att läka sig själv.

Då blodets främsta uppgift är att transportera syre till kroppen så ökar det också möjligheterna att bibehålla en ung och frisk hud, eftersom huden behöver syre för att förnya sig. Ju äldre vi blir, desto svårare har kroppen att på egen hand syresätta blodet, och därmed huden. En dåligt syresatt hud är första steget till hudens åldrande och grogrunden för celluliter.

Därför är det väldigt viktigt att dricka mycket vatten både före och efter en behandling. Helst 2-3 liter. Detta eftersom njurarna behöver vätska för att rensa bort vattenlösliga slaggprodukter. Får vi inte i oss tillräckligt med vätska blir effekten att en del slaggprodukter istället stannar kvar i kroppen.

För att uppleva fullständiga resultat rekommenderas minst 3 månaders regelbunden användning. Men redan efter tre-fyra gånger brukar de flesta uppleva att maskinen bidrar till ett bättre välmående i hela kroppen.